Yüksek dayanım – Düşük maliyet

bETON TASARIM YARIŞMASI

yÜKSEK DAYANIM düşük maliyetLİ BETON ÜRETME YARIŞMASI – 2019