MİSYONUMUZ

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün misyonu, uluslararası düzeyde lisans, lisans üstü ve meslek içi eğitimi vererek, değişik sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, özgün ve estetik değerlere sahip, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen, geleceğin lideri inşaat mühendisleri yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapıp, ürettiği bilgileri ve birikimini ülkeye ve insanlığa aktararak hizmet vermeyi sürdürmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Bölümümüz, bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmeyi amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren; araştırmalar yapıp bilgiler üreten ve bunları yayınlayarak ülkenin ve insanlığın faydasına sunan; benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Bölümümüz dünyadaki en kaliteli inşaat mühendisliği eğitim ve öğretimi veren kurumlardan biri olmayı amaçlar.