Mekatronik Mühendisliği

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik mühendisliği, Elektrik, elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliğinin üstün  yeteneklerinin bir araya gelmesi ile oluşan çok kontrollü yeni bir mühendislik alanıdır. Mekatronik, elektrik-elektronik, makine ve bilgisayar mühendislik disiplinleri arasında sistemli bir eşgüdüm ve entegrasyon sağlayarak amacına ulaşmaya çalışan bir mühendislik alanıdır.

Mekatronik terimi ilk olarak 1969 yılında japonya’da elektronik ve mekaniğin birleşimini izah etmek için kullanılmıştır. Transactions on Mechatronics Amerika’da mekatronik alanında yayınlanan ilk bilimsel dergi olmuştur. Derginin 1996 yılında yayınlanan ilk sayısında “Mekatronik, Endüstriyel ürünler ve süreçlerin tasarımı ve üretiminde, makine ve akıllı bilgisayar kontrollü elektronik ile makine mühendisliğinin etkileşimli birleşimidir” diye tarif edilmiştir.

Neden Mekatronik Mühendisliği?

Teknolojinin hızla gelişmesi, başka mühendislik alanlarını ilgilendiren bir soruna yönelik çözüm üretmeyi artık tek bir mühendislik alanının konusu olmaktan çıkarmıştır. Örneğin kendi kendine park edebilen otomobilin üretimi için mühendislikler arası  interdispliner bir çalışma  gerekmektedir. Elektrik, elektronik mekanik ve yazılım mühendisleri bu alanda ortak çalışma yapmaları gerekmektedir. Bilgisayar kontrollü bir makine için mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislerinin bir arada çalışması gerekmektedir. Mekatronik mühendisliğinin amacı;  bu alanlarda eğitim almış mühendisler yetiştirmektedir. Çok yeni ve popüler olan bu mühendislik alanında endüstrideki hızlı gelişmeye paralel olarak ihtiyaç gittikçe artacaktır.

Mekatronik mühendisliği teknolojinin her alanında ihtiyaç duyulan bir mühendislik alanı olmaktadır. Mekatronik mühendisliği oldukça geniş ve ileri teknoloji gerektiren bir mühendislik alanı olduğundan çok geniş bir iş potansiyeline sahiptir ve geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Her geçen gün önemi artan ve anlaşılan bu yeni mühendislik alanı çok tercih edilen bir mühendislik  alanı olmuştur.

Mekatronik Mühendisliğinin Amacı

Otomatik üretim sistemleri, otomotiv endüstrisi, uzay ve havacılık endüstrisi, navigasyon sistemleri, ambalaj sistemleri, robotik sistemler, bilgisayar kontrollü makineler, otomatik kontrol ve benzeri alanlarda tasarım, üretim, bakım  ve endüstrinin her alanında soruna yönelik çözümler üretmek ve araştırma yapmaktır.

Mekatronik Mühendisliği Çalışma Alanları

Mekatronik aşağıdaki alanları içermektedir:

 • Modelleme ve tasarım,
 • Hareket kontrolü,
 • Hidrolik sistemler,
 • Sistem kontrol, navigasyon,
 • Titreşim ve gürültü kontrolü,
 • Aktüatörler ve Sensorlar,
 • Mikro elemanlar ve optoelektronik sistemleri,
 • Akıllı kontrol,
 • Otomotiv sistemleri,
 • Robotik,
 • Gerçek zamanlı sistem tasarımı,
 • Biyomekanik sistemler,
 • Ulaştırma sistemleri,
 • Askeri sistemler ve Savunma sistemleri
 • Üretim.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Erzincan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlı olarak açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir ve isteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık alabileceklerdir. Öğrencilerimiz temel meslek derslerinin yanında seçmeli dersleri de alarak  mezun olmak için gerekli krediyi sağlayarak mezun olacaklardır.  Öğrenim süresi 4 yıl olan bölümümüzden öğrenciler “Mekatronik Mühendisi” ünvanı ile mezun olacak ve Mekatronik mühendisliği Lisans diploması alacaklardır.

Bölümümüzün Hedefi

 • İnterdisiplinler arası etkin problem çözebilen mühendis olmayı sağlamak
 • Temel mühendislik bilimleri ve mekanik, elektrik, bilgisayar mühendisliğinin temellerini iyi bir eğitim ile mühendis adayına vererek piyasa ve dünya ile başarı ile rekabet edebilecek düzeye çıkarmak
 • Verimliliklerini artıracak mühendislik aletlerini kullanmalarını sağlamak
 • Akıllı üretim süreçlerinde tasarım, analiz ve test yapmak için bilgisayar sensor ve actuatörleri etkin biçimde kullanabilme pratiğini ve becerisini kazandırmak
 • Sözlü, yazılı ve grafiksel iletişimi iyi kurabilme ve etkin biçimde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmak
 • Disiplinler arası çalışmada takım ruhu ile çalışmasını ve ekibin etkin bir üyesi olabilmesini sağlamak
 • Tasarımlarında ve problem çözümlerinde bireylerin kişisel haklarına,  çevreye etik ve sosyal değerlere saygılı sorumluk duygusuna sahip çalışkan ve üretken mühendisler  yetiştirmek
 • Çağdaş ve kaliteli eğitimi ile, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen, ihtiyaçları algılayıp hızlı ve bu ihtiyaçları karşılamak için çözümleri en etkin şekilde üretebilen uluslar arası alanda başarı sağlayacak mühendisler yetiştirerek en gözde mühendislik bölümlerinden biri olmaktır.

BRANŞLAR

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Elektronik Sistemler

Mekanik Sistemler

Bilgisayar Sistemleri