Gıda Mühendisliği

Bölüm Hakkında

2010 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Gıda Mühendisliği Bölümümüz, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı ve Gıda Bilimleri Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Bu anabilim dallarında;  1 Profesör ve 2 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 3 Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir. Bölümümüz; ÖSYM 2018 tercih klavuzunda yer almakta olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacaktır.

Misyon: Gıda güvenliği, gıda teknolojisi ve mühendislik alanında bilgi birikimine ve gıda endüstrisinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda mühendisliği alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yere sahip olmaktır.