Endüstri Mühendisliği

Bölümün Misyonu

Endüstri ile işbirliğini hayata geçirmiş akademik kadrosu ile dünyaya paralel bilgi ve teknoloji üretebilmenin yanı sıra, mevcut bilgi ve teknolojileri ülkesinin çıkarları doğrultusunda kullanabilme becerisinde, araştırmacı kimliği ile birlikte yönetebilme yeteneğinde, çağdaş, yenilikçi, analitik düşünce yapısına sahip topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Seçkin öğrencilerinin tercih ettiği, ülkemizin hizmet ve üretim sektöründe karşılaşılan sorunları çağdaş yöntemlerle çözmekte rol üstlenen ve bu yeteneğe sahip endüstri mühendislerinin yetiştiği, araştırma ve eğitim – öğretim kalitesi ile önce Türkiye’de, daha sonra da dünyada tanınan bir bölüm olmak.

Eğitim-Öğretim

Endüstri Mühendisliği insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanır. Bölümümüz eğitim-öğretim programı gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer üniversitelerdeki endüstri mühendisliği programları ile benzerlik taşımakla birlikte önemli farklılıklara da sahiptir. Bunlardan birincisi lojistik yönetimi, yapay zeka, sistem mühendisliği, bilişim sistemleri gibi çağdaş ve güncel konulara verilen önem ve ağırlık, diğeri ise öğretim programının yürütülmesinde İstanbul üniversitesinin tüm fakültelerinden alınan destek ve mühendislik fakültesinin disiplinler arası yapısından kaynaklanan zenginliğidir.

Çalışma Alanları

Öğrencilerini tüm şirketlerde üst düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştiren Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar imalat, dağıtım, lojistik, enerji, yazılım, eğitim-danışmanlık, telekomünikasyon, sağlık, sigorta,bankacılık ve finans sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör firmaları ile kamu kuruluşlarının üretim planlama, kalite güvence, lojistik, tedarik zinciri, satın alma, bilgi işlem, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, proje planlama ,finans ve muhasebe departmanlarında çalışmaktadırlar.