Civıl engıneerıng

İnşaat Mühendisliği

Değerli İş Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Proje Paydaşlarımız;

 

Bilindiği gibi inşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ekonominin can damarıdır. Harekete geçtiği anda, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle ‘lokomotif sektör’ ve büyük istihdam kaynağı olması özelliğiyle de ‘sünger sektör’ olarak adlandırılmaktadır. İnşaat sektörünün hemen hemen bütün üretimi ‘yatırım malı’ sayılmaktadır. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren öteki sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat sektörünün GSMH içindeki payının yaklaşık %30 düzeyinde olduğu bilinmektedir. İnşaatın bu makro ekonomik gücünü bilen hükümetler bu alana özel ilgi gösterirler. Son on beş yıllık Türk ekonomisine baktığımızda da bu ilgiyi görmek mümkündür.

6 Laboratuvar

İnşaat Mühendisliği Bölümüzde bulunan Mekanik, Malzeme, Ulaştırma, Geoteknik ve Hidrolik Laboratuvarları ARGE çalışmalarına evsahipliği yapmaktadır.

PROJE

LABORATUVAR

%

ÇALIŞMA PERFORMANSI

*

BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Hakan YALÇINER