Yönetmelik ve Yönergeler

        ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ

 1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 3. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 4. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YÖK BAŞKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ

 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 3. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Güz / Bahar Dönemi Yatay Geçiş Usul ve Esasları
 4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği
 7. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 8. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 9. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

        FAKÜLTE YÖNETMELİKLERİ

 1. Kurumlar Arası yatay Geçiş Yönetmeliği
 2. Kurumlar İçi Yatay Geçiş Yönetmeliği
 3. Yandal Programı Esasları
 4. Çift Anadal Programı Esasları
 5. Sınav Kuralları