Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu mühendisler yetiştirmek amacıyla 2010 yılında kurulan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, kısa zamanda altyapı ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılayarak 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Fakültemizdeki öğrenme faaliyetlerinde, klasik tek yönlü teorik enformasyon aktarımının aksine, öğrencilerimizi merkeze alarak aktif öğrenmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Fakültemiz bu şekilde, gelecekte beraber çalışacağımız meslektaşlarımıza teknik yeterlilik yanında, hayat boyu öğrenme felsefesini de kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve yeterlilikleri yanında, meslek etiği bilincine sahip olması, kültürel derinlik kazanması, farklı disiplinleri tanıması, evrensel değerler hakkında bilgi sahibi olması ve evrensel sorunların çözümlerinde rol almaları da önceliklerimiz arasındadır.

Mezunlarımızın dünyaya entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Fakültemiz, Yabancı Dil öğrenimi hususuna ayrı bir önem vermektedir. Bu kapsamda tüm Bölümlerimizde ilk 6 yarıyılda Temel İngilizce, son 2 yarıyılda ise Mesleki İngilizce derslerimiz sürdürülmektedir. 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyıldan itibaren, Temel İngilizce dersleri dinleme, anlama, konuşma ve yazma yetkinlikleri odaklı olarak yürütülmeye başlanmıştır.

Bunların yanı sıra, öğrencilerimize daha nitelikli akademik bilgi sunmak, topluma katkıda bulunmak ve Ülkemizi ve Üniversitemizi bilimsel platformda öne çıkarmak için tüm akademik kadromuz, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile birlikte, yoğun bilimsel ve araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Bu bağlamda ben ve tüm çalışma arkadaşlarım, öğrencilerimiz ile birlikte, Ülkemizin Vizyonu ile Üniversitemiz ve Fakültemizin Vizyon ve Misyonları doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz.

Bu çalışmalarda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, mezunlarımıza mutlu ve başarılı bir hayat diliyor ve mühendislik disiplinine ilgi duyan gençlerimizi kariyerlerini bizimle kurmaya davet ediyorum.

 

Prof.Dr. Ahmet BARAN             

Dekan