İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2010`da  kurulmuştur. Bölümümüz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, normal ve ikinci öğretimde toplam 97 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamıştır. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de almak sureti ile mezun olabilmek için 240 AKTS’yi toplamak zorundadırlar. Normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında dersler ve istenilen mezuniyet kredileri aynıdır. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık alabilirler. Öğrenim süresi hazırlık süresi hariç dört yıl olan İnşaat Mühendisliği bölümünden öğrenciler, “İnşaat Mühendisi ” ünvanı ile mezun olmakta ve İnşaat Mühendisliği Lisans diploması almaktadırlar.

 İnşaat Mühendisliğinin İlgi Alanları

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi ve imalatı İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

İnşaat Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan inşaat mühendisleri, Ulaştırma, Enerji, Şehircilik ve Çevre bakanlıkları, İl Özel idareleri, Yapı Denetim Merkezleri, Belediyeler, Proje Bürolarında ve İnşaat Firmalarında iş bulabilmektedirler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, çağdaş bilgilerle donanımlı, milli ve evrensel kültüre sahip, İnşaat Mühendisi yetiştiren, bir bölüm olmaktır.