– ÖZÜLKÜ (VİZYON) –

Yeniliklere açık, yüksek teknik birikime sahip, insani değerlere saygılı, topluma hizmet etmeyi hedefleyen mühendisler ve bilim insanları yetiştiren bir fakülte olmak.

– ÖZGÖREV (MİSYON) –

Mesleki etiğe sahip, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası kabul görmüş teknik yeterliliğe ve yaşam boyu öğrenme felsefesine sahip, analitik düşünebilen, yüksek kalitede mühendisler ile bilim insanları yetiştiren, ülkenin öncü eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmaktır.