2017-2018 BAHAR SONRASI TEK DERS SINAVI VE MEZUNİYET GANO BARAJ SINAVI

TEK DERS SINAVI

Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 6. fıkrasının “ç” bendindeki “Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin mezun olabileceği yarıyıl sonunda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için varsa zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir”  ifadesi gereğince 2017/2018 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı sonrası tek dersten “FF” veya “FD” alarak başarısız olmuş  tek dersten dolayı mezun olamayan öğrencilerimizin TEK DERS sınavları 21.06.2018 tarihi Saat 10:00’da C2-102 nolu derslikte yapılacaktır.

Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin 20.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesini İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

 

MEZUNİYET GANO BARAJ SINAVI

Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 6. fıkrasının “f” bendindeki “GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır” ifadesi gereğince   belirtilen durumda olan öğrencilerimizin Mezuniyet GANO Baraj Sınavları 22.06.2018 tarihi Saat 10:00’da C2-102 nolu derslikte yapılacaktır.

Mezuniyet GANO Baraj Sınavına girecek öğrencilerimizin 21.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.